2005/Aug/27

ความงดงามของ Katsura Rikyu (Imperial Villa) ในเกียวโต ที่สร้างมาแล้วกว่า 350 ปีนั้น อยู่ที่การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติของสวนญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ อาคารต่างๆ อย่างเช่น Shoin หรือ tea-houses กับองค์ประกอบของสวน เช่น สระ อ่างน้ำ แผ่นหินทางเท้า มีผสานสัมพันธ์ในทางองค์ประกอบศิลป์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความงดงามทางสถาปัตยกรรมและการมองเห็น อย่างเป็นเอกลักษณ์หาที่ใดเทียบได้ยาก


นอกจากการจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมทีสอดประสานกันให้เกิดความงามในตัวเองแล้ว เทคนิคการบังคับมุมมองจากตำแหน่งของการเดินชม หรือจากกรอบ void ของอาคารสำหรับการมองจากภายในอาคาร ทำให้เกิดลักษณะของการกำหนดกรอบภาพ ทำให้ภาพที่มองเห็นนั้น มีความงามที่มากขึ้น ตัวอย่างภาพที่ยกมา จะเห็นว่าในทุกภาพ จะมีลักษณะของ foreground background focus ทำให้ภาพมีองค์ประกอบทางศิลปะที่สมบูรณ์ ซึ่งเทคนิคการจัดองค์ประกอบอย่างนี้ ถือว่าเป็นงานที่ผ่านการ "คิด" มาอย่างมาก จนเกิดความสมบูรณ์ในการจัดวาง ทุกอย่างที่ถูกจัดวางลงไปนับเป็นการจัดวางองค์ประกอบทางศิลป์ เสมือนการสร้างงานศิลปชิ้นใหญ่ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ชิ้นเล็กๆ มากมายมาประกอบกัน

สำหรับนักเรียนสถาปัตย์ - โรงเรียนสถาปัตย์ทุกที่ในประเทศไทย ในห้องสมุดจะมีหนังสือเรื่อง katsura เล่มโตๆ ให้เปิดดู ลองไปเปิดดูนะครับ ว่ารูปในหนังสือ กับรูปที่เห็นในนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Comment

Comment:

Tweet


ดอกซากุระ สวยจังopen-mounthed smile
#6 by ทัวร์ญี่ปุ่น (193.200.150.152) At 2009-10-01 17:53,
เยี่ยม
#5 by ดีจัง (124.157.143.221) At 2009-10-01 17:08,
หัวดดีค่ะ
#4 by ;;; At 2005-10-24 17:36,
แล้วพี่บี่หายปายยหนายยย ไม่มาอัพเนี่ย
เจ๋งดีอะ ลงตัวมากๆเหมือนจัดไว้เพื่อให้เดินเที่ยวโดยเฉพาะเลย
#2 by หมูทอดซามะ At 2005-09-03 16:29,
อยากมีบ้านแบบนี้จิง ๆ ... สงบ... สงบ...