JArchitecture

2005/Aug/27

ความงดงามของ Katsura Rikyu (Imperial Villa) ในเกียวโต ที่สร้างมาแล้วกว่า 350 ปีนั้น อยู่ที่การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติของสวนญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ อาคารต่างๆ อย่างเช่น Shoin หรือ tea-houses กับองค์ประกอบของสวน เช่น สระ อ่างน้ำ แผ่นหินทางเท้า มีผสานสัมพันธ์ในทางองค์ประกอบศิลป์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความงดงามทางสถาปัตยกรรมและการมองเห็น อย่างเป็นเอกลักษณ์หาที่ใดเทียบได้ยาก


นอกจากการจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมทีสอดประสานกันให้เกิดความงามในตัวเองแล้ว เทคนิคการบังคับมุมมองจากตำแหน่งของการเดินชม หรือจากกรอบ void ของอาคารสำหรับการมองจากภายในอาคาร ทำให้เกิดลักษณะของการกำหนดกรอบภาพ ทำให้ภาพที่มองเห็นนั้น มีความงามที่มากขึ้น ตัวอย่างภาพที่ยกมา จะเห็นว่าในทุกภาพ จะมีลักษณะของ foreground background focus ทำให้ภาพมีองค์ประกอบทางศิลปะที่สมบูรณ์ ซึ่งเทคนิคการจัดองค์ประกอบอย่างนี้ ถือว่าเป็นงานที่ผ่านการ "คิด" มาอย่างมาก จนเกิดความสมบูรณ์ในการจัดวาง ทุกอย่างที่ถูกจัดวางลงไปนับเป็นการจัดวางองค์ประกอบทางศิลป์ เสมือนการสร้างงานศิลปชิ้นใหญ่ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ชิ้นเล็กๆ มากมายมาประกอบกัน

สำหรับนักเรียนสถาปัตย์ - โรงเรียนสถาปัตย์ทุกที่ในประเทศไทย ในห้องสมุดจะมีหนังสือเรื่อง katsura เล่มโตๆ ให้เปิดดู ลองไปเปิดดูนะครับ ว่ารูปในหนังสือ กับรูปที่เห็นในนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

2005/Aug/24

เมืองเกียวโต เป็นเมืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมจริงๆ การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในเกี่ยวโตมักจะเป็นวัด(temple)ของพุทธ หรือศาลเจ้า (shrine) ของชินโต รายการที่ must see กับการไปของทัวร์ต่างๆ ก็อาจเป็นอย่างนี้ครับ
"...วัดคินคะคุจิ ที่มีศาลาทองโดดเด่นอยู่กลางน้ำใสราวกระจก ฉาบด้วยแผ่นทองตลอดทั้งหลัง สร้างขึ้นในสมัยต้นศตวรรษที่ 15 โดยโชกุนโยชิมิตสึ แต่แรกนั้นถูกสร้างขึ้นเป็นสถานที่พักตากอากาศ แต่มีการเปลี่ยนเป็นวัดนิกายเซ็น หลังจากที่โชกุนได้เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นไปตามพินัยกรรม ต่อมาในปีค.ศ. 1950 วัดได้ถูกไฟไหม้พังพินาศ แต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งในปีค.ศ. 1955 และยังคงความงดงาม สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นได้อย่างไม่เสื่อมคลาย จากนั้น นำท่านสู่วัดคิโยมิสึ โดยเส้นทางเดินสู่วัดเรียกกันว่า เส้นทางสายกาน้ำชา เนื่องจากในอดีตจะมีร้านรวงสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องถ้วยชาเซรามิกของคิโยมิสึ แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมายให้ท่านเลือกซื้อ แต่ยังหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้างให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามและบรรยาก าศเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก เมื่อถึงบริเวณวัดคิโยมิสึ จุดที่น่าสนใจคือ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่ดื่มเพื่อสุขภาพดี สติปัญญาเป็นเลิศ และทรัพย์สินมั่งคั่ง โดยทางวัดจัดเตรียมกระบวยไว้ให้รองน้ำดื่มกันเพื่อศิริมงคล"

แต่วันนี้เราจะพูดถึง เที่ยวนอกแผนเที่ยว ของคนทั่วไปสักหน่อย ตั้งแต่ผมอ่านๆ มาเกือบจะสิบห้าปีเข้านี่แล้ว ยังไม่เคยเห็นที่ไหน (แม้แต่หนังสือท่องเที่ยว) พูดถึงสถานที่แห่งนี้เลย ความจริงที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปชมมากที่หนึ่ง การเข้าชมน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันต่อหนึ่งรอบ แต่ความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคร่งครัดในการเข้าชมมาก (แต่ฟรีนะครับ แปลกสุดในญี่ปุ่นเหมือนกันที่ไม่เสียเงินค่าเข้า) เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของสำนักพระราชวังยองจักรพรรดิ ทำให้ต้องมีระเบียบการเข้าชมที่เคร่งครัด
สถานที่แห่งนี้ชื่อว่า Katsura Rikyu ครับ

หรือในชื่อภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเหมือนคำอธิบาย ว่า Imperial Villa ครับ อธิบายง่ายๆ คือ ที่นี่เป็นเหมือนกับพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ญี่ปุ่น สำหรับเป็นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิ ภายในจะเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น นั่นคือ การจัดสวนในแบบฉบับที่เรียกกันว่า "สวนญี่ปุ่น" ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่มากที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้


เรื่องน่ารู้ของ Katsura มีมากมายครับ ลองติดตามดูต่อไปนะครับ